ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดบุรีรัมย์

ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดบุรีรัมย์

ค้นพบ 6 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-2.00
ที่ตั้ง : ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 9-0-73.00
ที่ตั้ง : หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-1-0.00
ที่ตั้ง : หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-3-5.00
ที่ตั้ง : บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-3-79.00
ที่ตั้ง : กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 22-0-40.00
ที่ตั้ง : พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดบุรีรัมย์ เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดบุรีรัมย์