ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดบุรีรัมย์

ขายเพิงอเนกประสงค์ สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดบุรีรัมย์

ค้นพบ 6 รายการ


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-25.60
ที่ตั้ง : หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-10.00
ที่ตั้ง : ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-39.00
ที่ตั้ง : ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-1-10.00
ที่ตั้ง : หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-36.00
ที่ตั้ง : ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-34.00
ที่ตั้ง : บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


เพิงอเนกประสงค์หลุดจำนอง เพิงอเนกประสงค์ธนาคารยึด จังหวัดบุรีรัมย์ เช็คเพิงอเนกประสงค์ติดธนาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ ค้นหาเพิงอเนกประสงค์ติดธนาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ ขายเพิงอเนกประสงค์ติดธนาคาร ประกาศขายเพิงอเนกประสงค์กรมบังคับคดี จังหวัดบุรีรัมย์